Vad säger lagen

Vad säger lagen

Image 10Kan man bedriva försäljning och utföra tjänster utan att betala skatt? Det enkla svaret är nej, all inkomst skall deklareras. Det är grundtanken, men sedan finns det undantag och olika slags beskattningar som krånglar till det. Om vi börjar med undantaget (för alla beräkningar och exempel nedan gäller att händelserna sker under samma kalenderår). Du får göra enskild och ej varaktig förtjänst upp till 50 000 kronor på försäljning av saker du äger. Det vill säga att om du har till exempel en tavla som du köpt för tiotusen och sedan säljer den för 50 000, behöver du inte skatta för vinsten. Säljer du den däremot för 65 000 skall du skatta för det belopp av vinsten som överstiger inköpspris plus 50 000 kronor. I det här exemplet skall du alltså ta upp

5000 kronor som inkomst av kapital.

Enstaka försäljning skulle då kunna sägas vara något som sker ett fåtal gånger per år och sammanlagt inte ger en förtjänst på 50 000 kronor eller mer. Sedan kommer det ett undantag igen. Låt oss säga att du är hobbyfotograf och har lagt upp bilder på IStockPhoto. Du säljer några bilder och får totalt 20 000 kronor för dem. Detta kan troligtvis räknas som “enskild och ej varaktig förtjänst” och faller därmed utanför beskattning. Sedan kontaktar en person, som sett dina bilder, dig och ber dig att ta ett speciellt foto. För detta foto får du 15 000 kronor. För dessa 15 000 kronor skall antingen din uppdragsgivare betala in arbetsgivaravgift, eller du betala in skatt eftersom du nu har utfört en tjänst. Vilken typ av skatt du skall betala beror på hur man ser på din verksamhet. Är det en hobbyverksamhet eller en enskild firma?

Den frågan är inte helt lätt att svara på. Enligt Skatteverket är enstaka försäljning är en verksamhet en hobby om det bedrivs på fritiden, inte är din huvudsakliga försörjning och inte görs på beställning. När man gör en bedömning på vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Om alla tre kriterierna är uppfyllda, det vill säga, verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Om verksamheten är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för,sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.

Som du kan se är inget helt självklart. Vill du vara säker på att göra rätt, prata med Skatteverket. Jag rekommenderar det starkt av två skäl. Först och främst för att eventuell beskattning påverkar din prissättning. Om du satt ett pris och sedan i efterhand blir tvungen att höja det för att det tillkommer en 25 %-moms innebär det dels en förlust för dig på redan intjänad inkomst, dels en svårmotiverad höjning som kan göra att redan etablerade kunder sviker och nya inte tillkommer. Även om inte alla tycker att det är “häftigt att betala skatt”. tycker nog det stora flertalet att det är skönt att slippa krångel med Skatteverket.

Om du vill veta mer om beskattning av hobbyverksamhet finns PDF-brochyren “Hobbyverksamhet” att ladda ner från Skatteverket,.